This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title

Chọn tuổi xông đất đầu năm Đinh Dậu 2017 cho gia chủ tuổi Kỷ Mão 1939 

nguoi-tuoi-mao-27 Cần tránh hướng Đông (Hạc thần) vì vị thần này khá xấu. Xông nhà 2017 gia chủ tuổi Kỷ Mão nên chọn những tuổi xông nhà nào thì hợp với mình và có lợi cho gia đình trong năm mới? 1. Xem tuổi xông nhà năm 2017 cần lưu ý các yếu tố âm dương

Chọn tuổi xông đất đầu năm Đinh Dậu 2017 cho gia chủ tuổi Quý Mão 1963 

tu-vi-2016-tuoi-mao-8 Nếu bạn xuất hành vào ngày mùng 2 tết thì nên tránh hướng Đông, chọn hướng Tây Nam để đi. Xông nhà 2017 gia chủ tuổi Quý Mão nên chọn những tuổi xông nhà nào thì hợp với mình và có lợi cho gia đình trong năm mới? 1. Xem tuổi xông nhà năm 2017

Chọn tuổi xông đất đầu năm Đinh Dậu 2017 cho gia chủ tuổi Canh Dần 1950

nguoi-tuoi-dan-1 Người Việt thường chọn ngày mùng một Tết đầu năm để đi xuất hành cầu may. Khi chuẩn bị đi, chọn giờ hoàng đạo phù hợp với khoảng thời gian dự kiến. Nếu cầu tài lộc thì chọn hướng của Tài Thần đang cư trú, nếu nhà năm nay có cưới xin thì chọn Hỷ

Chọn tuổi xông đất đầu năm Đinh Dậu 2017 cho gia chủ tuổi Mậu Dần 1938 

tuoi-dan-7 Nếu bạn xuất hành vào ngày mùng 2 tết thì nên tránh hướng Đông, chọn hướng Tây Nam để đi. Năm Đinh Dậu 2017 gia chủ tuổi Mậu Dần nên chọn những tuổi xông nhà nào thì hợp với mình và có lợi cho gia đình trong năm mới? 1. Chọn người xông nhà năm

Chọn tuổi xông đất đầu năm Đinh Dậu 2017 cho gia chủ tuổi Nhâm Dần 1962

tuoi-dan Người Việt thường chọn ngày mùng một Tết đầu năm để đi xuất hành cầu may. Khi chuẩn bị đi, chọn giờ hoàng đạo phù hợp với khoảng thời gian dự kiến. Nếu cầu tài lộc thì chọn hướng của Tài Thần đang cư trú, nếu nhà năm nay có cưới xin thì chọn Hỷ

Chọn tuổi xông đất đầu năm Đinh Dậu 2017 cho gia chủ tuổi Mậu Tý 1948 

tu-vi-tron-doi-tuoi-giap-ty-2-2 Người Việt thường chọn ngày mùng một Tết đầu năm để đi xuất hành cầu may. Khi chuẩn bị đi, chọn giờ hoàng đạo phù hợp với khoảng thời gian dự kiến. Nếu cầu tài lộc thì chọn hướng của Tài Thần đang cư trú, nếu nhà năm nay có cưới xin thì chọn Hỷ

Chọn tuổi xông đất đầu năm Đinh Dậu 2017 cho gia chủ tuổi Tân Sửu 1961 

2015081211162833 Nếu bạn xuất hành vào ngày mùng 2 tết thì nên tránh hướng Đông, chọn hướng Tây Nam để đi. Xông nhà năm 2017 gia chủ tuổi Tân Sửu nên chọn những tuổi xông nhà nào thì hợp với mình và có lợi cho gia đình trong năm mới? 1. Chọn tuổi xông nhà năm

Chọn tuổi xông đất đầu năm Đinh Dậu 2017 cho gia chủ tuổi Ất Sửu 1985 

tuoi-suu-hop-huong-nao-2 Nếu bạn xuất hành vào ngày mùng 2 tết thì nên tránh hướng Đông, chọn hướng Tây Nam để đi. Xông nhà năm 2017 gia chủ tuổi Ất Sửu nên chọn những tuổi xông nhà nào thì hợp với mình và có lợi cho gia đình trong năm mới? 1. Chọn tuổi xông nhà năm

Chọn tuổi xông đất đầu năm Đinh Dậu 2017 cho gia chủ tuổi Đinh Sửu 1937 

xem-tu-vi-tron-nam-2016-cho-tuoi-suu-hinh-6 Người Việt thường chọn ngày mùng một Tết đầu năm để đi xuất hành cầu may. Khi chuẩn bị đi, chọn giờ hoàng đạo phù hợp với khoảng thời gian dự kiến. Nếu cầu tài lộc thì chọn hướng của Tài Thần đang cư trú, nếu nhà năm nay có cưới xin thì chọn Hỷ

Xông Đất 2017 – Xem Tuổi Xông Đất – Xông Đất Làm Nhà – Làm Nhà