chọn tuổi xông đất 2017 cho canh thân

Chọn tuổi xông đất đầu năm Đinh Dậu 2017 cho chủ nhà tuổi Canh Thân 1980

chon-tuoi-xong-nha-nam-2014-tuoi-canh-than-1980_1   Năm 1980 (Canh Thân – Thạch Lựu Mộc) – có 2 yếu tố hợp, 4 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc. Số điểm đạt được 8/12 điểm.   Chọn tuổi xông đất, xông nhà để hợp mệnh cho gia chủ Canh Thân 1980 nam mạng, nữ mạng trong năm 2017 giúp