chọn tuổi xông đất 2017 cho gia chủ sinh năm 1989

Chọn tuổi xông đất đầu năm Đinh Dậu 2017 cho chủ nhà tuổi Kỷ Tỵ 1989

1452139391tuvituoity20161   Năm 1997 (Đinh Sửu – Giang Hạ Thủy) – 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc. Số điểm đạt được: 8/12 điểm.   Chọn tuổi xông đất, xông nhà để hợp mệnh với gia chủ Kỷ Tỵ 1989 nam mạng, nữ mạng trong năm