chọn tuổi xông đất 2017 cho mậu ngọ

Chọn tuổi xông đất đầu năm Đinh Dậu 2017 cho chủ nhà tuổi Mậu Ngọ 1978

tu-vi-2015-tuoi-canh-ngo-nam-mang-1990   Năm 2006 (Bính Tuất – Ốc Thượng Thổ) – có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc. Số điểm đạt được: 8/12 điểm.   Chọn tuổi xông đất, xông nhà để hợp mệnh với gia chủ Mậu Ngọ 1978 nam mạng, nữ mạng trong năm 2017 giúp