chọn tuổi xông đất 2017 cho tân dậu

Chọn tuổi xông đất đầu năm Đinh Dậu 2017 cho chủ nhà tuổi Tân Dậu sinh năm 1981

ea4e1522ad092bd1889b38ad8a57981c   Năm 1986 (Bính Dần – Lộ Trung Hỏa) – có 2 yếu tố hợp, 4 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc. Số điểm đạt được 8/12 điểm.   Chọn tuổi xông đất, xông nhà năm 2017 để hợp mệnh với gia chủ Tân Dậu sinh năm 1981 nam mạng, nữ mạng