chọn tuổi xông đất 2017

Chọn tuổi xông đất đầu năm Đinh Dậu 2017 cho chủ nhà tuổi Canh Thân 1980

chon-tuoi-xong-nha-nam-2014-tuoi-canh-than-1980_1   Năm 1980 (Canh Thân – Thạch Lựu Mộc) – có 2 yếu tố hợp, 4 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc. Số điểm đạt được 8/12 điểm.   Chọn tuổi xông đất, xông nhà để hợp mệnh cho gia chủ Canh Thân 1980 nam mạng, nữ mạng trong năm 2017 giúp

Chọn tuổi xông đất đầu năm Đinh Dậu 2017 cho chủ nhà tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979

du_doan_van_menh_suong_kho_tuoi_mui_qua_gio_sinh5   Năm 2006 (Bính Tuất – Ốc Thượng Thổ) – có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc. Số điểm đạt được: 8/12 điểm.   chọn tuổi xông đất, xông nhà để hợp mệnh với gia chủ Kỷ Mùi sinh năm 1979 nam mạng, nữ mạng giúp mang

Chọn tuổi xông đất đầu năm Đinh Dậu 2017 cho chủ nhà tuổi Mậu Ngọ 1978

tu-vi-2015-tuoi-canh-ngo-nam-mang-1990   Năm 2006 (Bính Tuất – Ốc Thượng Thổ) – có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc. Số điểm đạt được: 8/12 điểm.   Chọn tuổi xông đất, xông nhà để hợp mệnh với gia chủ Mậu Ngọ 1978 nam mạng, nữ mạng trong năm 2017 giúp

Chọn tuổi xông đất đầu năm Đinh Dậu 2017 cho chủ nhà tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977

tu-vi-2016-tuoi-ty-at-ty-dinh-ty-ky-ty-tan-ty-va-quy-ty-0   Năm 1985 (Ất Sửu – Hải Trung Kim) – có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc. Số điểm đạt được: 8/12 điểm.   Chọn tuổi xông đất, xông nhà năm 2017 để hợp mệnh với gia chủ Đinh Tỵ sinh năm 1977 nam mạng, nữ mạng

Chọn tuổi xông đất đầu năm Đinh Dậu 2017 cho chủ nhà tuổi Bính Thìn 1976

xem-tu-vi-tron-nam-2016-cho-tuoi-thin   Năm 1968 (Mậu Thân – Đại Dịch Thổ) – có 2 yếu tố hợp, 4 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc. Số điểm đạt được: 8/12 điểm.   Chọn tuổi xông đất, xông nhà để hợp mệnh với gia chủ Bính Thìn 1976 nam mạng, nữ mạng trong năm 2017 giúp

Chọn tuổi xông đất đầu năm Đinh Dậu 2017 cho chủ nhà tuổi Ất Mão sinh năm 1975

1421115087-tuvituoimao1-jpg2_ Năm 1959 (Kỷ Hợi – Bình Địa Mộc) – có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc. Số điểm đạt được: 9/12 điểm.   Chọn tuổi xông đất, xông nhà năm 2017 để hợp mệnh với gia chủ Ất Mão sinh năm 1975 nam mạng, nữ mạng giúp

Chọn tuổi xông đất đầu năm Đinh Dậu 2017 cho chủ nhà tuổi Giáp Dần 1974

tuoi-dan Năm 1972 (Nhâm Tý – Tang Đố Mộc) – 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc. Số điểm đạt được: 8/12 điểm.   Chọn tuổi xông đất, xông nhà để hợp mệnh với gia chủ Giáp Dần 1974 nam mạng, nữ mạng trong năm 2017

Chọn tuổi xông đất đầu năm Đinh Dậu 2017 cho chủ nhà tuổi Quý Sửu sinh năm 1973

xem-tu-vi-tron-nam-2016-cho-tuoi-suu-hinh-6 Năm 1949 (Kỷ Sửu – Tích Lịch Hỏa) – có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc. Số điểm đạt được: 8/12 điểm.   Chọn tuổi xông đất, xông nhà năm 2017 để hợp mệnh với gia chủ Quý Sửu sinh năm 1973 nam mạng, nữ mạng giúp

Chọn tuổi xông đất đầu năm Đinh Dậu 2017 cho chủ nhà tuổi Nhâm Tý 1972

tuoi-ty Năm 1952 (Nhâm Thìn – Trường Lưu Thủy) – có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc. Số điểm đạt được: 9/12 điểm.   Chọn tuổi xông đất, xông nhà để hợp mệnh với gia chủ Nhâm Tý 1972 nam mạng, nữ mạng trong năm 2017 giúp mang