chọn tuổi xông đất cho nhâm tý

Chọn tuổi xông đất đầu năm Đinh Dậu 2017 cho chủ nhà tuổi Nhâm Tý 1972

tuoi-ty Năm 1952 (Nhâm Thìn – Trường Lưu Thủy) – có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc. Số điểm đạt được: 9/12 điểm.   Chọn tuổi xông đất, xông nhà để hợp mệnh với gia chủ Nhâm Tý 1972 nam mạng, nữ mạng trong năm 2017 giúp mang