chọn tuổi xông đất cho quý dậu

Chọn tuổi xông đất đầu năm Đinh Dậu 2017 cho chủ nhà tuổi Quý Dậu 1993

van-han-tuoi-dau-nu-mang   Năm 1976 (Bính Thìn – Sa Trung Thổ) – có 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc. Số điểm đạt được 10/12. Chọn tuổi xông đất, xông nhà để hợp mệnh cho gia chủ Quý Dậu 1993 nam mạng, nữ mạng trong năm 2017 giúp mang lại