chọn tuổi xông nhà

Chọn tuổi xông đất đầu năm Đinh Dậu 2017 cho chủ nhà tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990

1446102832-tu-van-phong-thuy-nha-o-tuoi-mau-ngo-chinh-xac-nhat Năm 1979 (Kỷ Mùi – Thiện Thượng Hỏa) – có 2 yếu tố hợp, 4 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc. Số điểm đạt được: 8/12 điểm. Chọn tuổi xông đất, xông nhà năm 2017 để hợp mệnh với gia chủ Canh Ngọ sinh năm 1990 nam mạng, nữ mạng giúp mang

Chọn tuổi xông đất đầu năm Đinh Dậu 2017 cho chủ nhà tuổi Kỷ Tỵ 1989

1452139391tuvituoity20161   Năm 1997 (Đinh Sửu – Giang Hạ Thủy) – 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc. Số điểm đạt được: 8/12 điểm.   Chọn tuổi xông đất, xông nhà để hợp mệnh với gia chủ Kỷ Tỵ 1989 nam mạng, nữ mạng trong năm

Chọn tuổi xông đất đầu năm Đinh Dậu 2017 cho chủ nhà tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988

tuoi-rong Năm 1980 (Canh Thân – Thạch Lựu Mộc) – có 2 yếu tố hợp, 4 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc. Số điểm đạt được: 8/12 điểm.   Chọn tuổi xông đất, xông nhà năm 2017 để hợp mệnh với gia chủ Mậu Thìn sinh năm 1988 nam mạng, nữ mạng giúp

Chọn tuổi xông đất đầu năm Đinh Dậu 2017 cho chủ nhà tuổi Đinh Mão 1987

nguoi-tuoi-mao-27 Năm 1999 (Kỷ Mão – Thành Đầu Thổ) – có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc. Số điểm đạt được: 8/12 điểm.   Chọn tuổi xông đất, xông nhà để hợp mệnh với gia chủ Đinh Mão 1987 nam mạng, nữ mạng trong năm 2017 giúp mang

Chọn tuổi xông đất đầu năm Đinh Dậu 2017 cho chủ nhà tuổi Bính Dần sinh năm 1986

nguoi-tuoi-dan-nen-hop-tac-lam-an-voi-tuoi-nao   Năm 1958 (Mậu Tuất – Bình Địa Mộc) – 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc. Số điểm đạt được: 8/12 điểm.   Chọn tuổi xông đất, xông nhà năm 2017 để hợp mệnh với gia chủ Bính Dần sinh năm 1986 nam mạng,

Chọn tuổi xông đất đầu năm Đinh Dậu 2017 cho chủ nhà tuổi Giáp Tý sinh năm 1984

van-menh-tuoi-ty-nam-binh-than-2016 Năm 1952 (Nhâm Thìn – Trường Lưu Thủy) – có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc. Số điểm đạt được: 9/12 điểm. Chọn tuổi xông đất, xông nhà năm 2017 để hợp mệnh với gia chủ Giáp Tý sinh năm 1984 nam mạng, nữ mạng giúp mang

Chọn tuổi xông đất đầu năm Đinh Dậu 2017 cho chủ nhà tuổi Quý Hợi sinh năm 1983

tuoi-hoi-6 Năm 2003 (Quý Mùi – Dương Liễu Mộc) – có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc. Số điểm đạt được 8/12 điểm. Chọn tuổi xông nhà, xông đất năm 2017 để hợp mệnh cho gia chủ Quý Hợi sinh năm 1983 nam mạng, nữ mạng giúp mang

Chọn tuổi xông đất đầu năm Đinh Dậu 2017 cho chủ nhà tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982

tu-vi-2016-tuoi-tuat-2   Năm 1972 (Nhâm Tý – Tang Đố Mộc) – có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc. Số điểm đạt được 8/12 điểm.   Chọn tuổi xông nhà, xông đất để hợp mệnh cho gia chủ Nhâm Tuất sinh năm 1982 nam mạng, nữ mạng giúp mang

Chọn tuổi xông đất đầu năm Đinh Dậu 2017 cho chủ nhà tuổi Tân Dậu sinh năm 1981

ea4e1522ad092bd1889b38ad8a57981c   Năm 1986 (Bính Dần – Lộ Trung Hỏa) – có 2 yếu tố hợp, 4 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc. Số điểm đạt được 8/12 điểm.   Chọn tuổi xông đất, xông nhà năm 2017 để hợp mệnh với gia chủ Tân Dậu sinh năm 1981 nam mạng, nữ mạng