cửa sổ nhỏ

Mở cửa sổ cho phòng vệ sinh có tác dụng như thế nào

Hãy mở cửa sổ cho phòng vệ sinh Có một số nhà ở do bố trí không gian không hợp lý hoặc để tiết kiệm diện tích đã thiết kế phòng vệ sinh theo kiểu kín bưng, không làm cửa sổ hoặc không mở được cửa sổ, thậm chí quạt thông gió không khởi động thường xuyên, làm như vậy sẽ vô cùng