mành rèm để ngăn trước bếp

Những điều kiêng kỵ trong phong thủy phòng bếp bạn biết chưa

Phong thủy phòng bếp và những điều kiêng kỵ  Những điều kiêng kỵ trong phong thuỷ phòng bếp không phải là không có lý do. Xét trên khía cạnh khoa học hiện đại thì việc để cửa chính thẳng vào bếp hay để luồng khí thải từ bếp lan sang các phòng khác là điều hoàn toàn không nên. Cần lưu ý những kiêng kỵ trong