màu đỏ sẫm

Phong thủy phòng cưới và những điều kiêng kỵ nên biết

Những điều kiêng kỵ trong phong thủy phòng cưới  Bức tường có hình dạng cong. Quan điểm số học trong phong thủy cho rằng, đường thẳng đại diện cho sự tĩnh, còn đường cong đại diện cho sự chuyển động. Như vậy, chuyển động tức là không ổn định, nên cuộc hôn nhân cũng không thể tốt đẹp. Theo phong thủy thì có 2