tuổi hợp xông đất năm 2017 cho người sinh năm giáp dần

Chọn tuổi xông đất đầu năm Đinh Dậu 2017 cho chủ nhà tuổi Giáp Dần 1974

tuoi-dan Năm 1972 (Nhâm Tý – Tang Đố Mộc) – 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc. Số điểm đạt được: 8/12 điểm.   Chọn tuổi xông đất, xông nhà để hợp mệnh với gia chủ Giáp Dần 1974 nam mạng, nữ mạng trong năm 2017