tuổi hợp xông đất năm 2017 cho người sinh năm mậu thìn

Chọn tuổi xông đất đầu năm Đinh Dậu 2017 cho chủ nhà tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988

tuoi-rong Năm 1980 (Canh Thân – Thạch Lựu Mộc) – có 2 yếu tố hợp, 4 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc. Số điểm đạt được: 8/12 điểm.   Chọn tuổi xông đất, xông nhà năm 2017 để hợp mệnh với gia chủ Mậu Thìn sinh năm 1988 nam mạng, nữ mạng giúp