tuổi hợp xông đất năm 2017 cho tuổi mậu thìn

Chọn tuổi xông đất đầu năm Đinh Dậu 2017 cho chủ nhà tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988

tuoi-rong Năm 1980 (Canh Thân – Thạch Lựu Mộc) – có 2 yếu tố hợp, 4 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc. Số điểm đạt được: 8/12 điểm.   Chọn tuổi xông đất, xông nhà năm 2017 để hợp mệnh với gia chủ Mậu Thìn sinh năm 1988 nam mạng, nữ mạng giúp