tuổi xông đất cho năm 2017 tuổi canh tý

Chọn tuổi xông đất đầu năm Đinh Dậu 2017 cho gia chủ tuổi Canh Tý 1960

tuoi-ty-1472355414106 Tương tự đối với chủ nhà, 3 yếu tố trên của người khách cũng không được xung khắc với chủ nhà. Ít nhất các yếu tố trên phải Bình Hòa, tức là không hợp cũng như không xung khắc.   Năm Đinh Dậu 2017 gia chủ tuổi Canh Tý nên chọn những tuổi xông nhà