tuổi xông đất năm 2017 cho tuổi thìn

Chọn tuổi xông đất đầu năm Đinh Dậu 2017 cho gia chủ tuổi Nhâm Thìn 1952

tu-vi-2016-tuoi-thin Cần tránh hướng Đông (Hạc thần) vì vị thần này khá xấu. Xông nhà năm 2017 gia chủ tuổi Nhâm Thìn nên chọn những tuổi xông nhà nào thì hợp với mình và có lợi cho gia đình trong năm mới? 1. Xem tuổi xông nhà năm 2017 cần lưu ý các yếu tố âm

Chọn tuổi xông đất đầu năm Đinh Dậu 2017 cho gia chủ tuổi Canh Thìn 1940 

824 Nếu bạn xuất hành vào ngày mùng 2 tết thì nên tránh hướng Đông, chọn hướng Tây Nam để đi. Xông nhà năm 2017 gia chủ tuổi Canh Thìn nên chọn những tuổi xông nhà nào thì hợp với mình và có lợi cho gia đình trong năm mới? 1. Xem tuổi xông nhà năm

Chọn tuổi xông đất đầu năm Đinh Dậu 2017 cho gia chủ tuổi Giáp Thìn 1964 

van-han-2015-tuoi-nham-thin-nu-mang Tương tự đối với chủ nhà, 3 yếu tố trên của người khách cũng không được xung khắc với chủ nhà. Ít nhất các yếu tố trên phải Bình Hòa, tức là không hợp cũng như không xung khắc. Xông nhà năm 2017 gia chủ tuổi Giáp Thìn nên chọn những tuổi xông nhà nào