xem tuổi xông đất 2017 cho kỷ mùi

Chọn tuổi xông đất đầu năm Đinh Dậu 2017 cho chủ nhà tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979

du_doan_van_menh_suong_kho_tuoi_mui_qua_gio_sinh5   Năm 2006 (Bính Tuất – Ốc Thượng Thổ) – có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc. Số điểm đạt được: 8/12 điểm.   chọn tuổi xông đất, xông nhà để hợp mệnh với gia chủ Kỷ Mùi sinh năm 1979 nam mạng, nữ mạng giúp mang