xem tuổi xông đất cho kỷ tỵ

Chọn tuổi xông đất đầu năm Đinh Dậu 2017 cho chủ nhà tuổi Kỷ Tỵ 1989

1452139391tuvituoity20161   Năm 1997 (Đinh Sửu – Giang Hạ Thủy) – 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc. Số điểm đạt được: 8/12 điểm.   Chọn tuổi xông đất, xông nhà để hợp mệnh với gia chủ Kỷ Tỵ 1989 nam mạng, nữ mạng trong năm