xem tuổi xông đất cho người sinh năm 1976

Chọn tuổi xông đất đầu năm Đinh Dậu 2017 cho chủ nhà tuổi Bính Thìn 1976

xem-tu-vi-tron-nam-2016-cho-tuoi-thin   Năm 1968 (Mậu Thân – Đại Dịch Thổ) – có 2 yếu tố hợp, 4 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc. Số điểm đạt được: 8/12 điểm.   Chọn tuổi xông đất, xông nhà để hợp mệnh với gia chủ Bính Thìn 1976 nam mạng, nữ mạng trong năm 2017 giúp