xem tuổi xông đất cho quý sửu

Chọn tuổi xông đất đầu năm Đinh Dậu 2017 cho chủ nhà tuổi Quý Sửu sinh năm 1973

xem-tu-vi-tron-nam-2016-cho-tuoi-suu-hinh-6 Năm 1949 (Kỷ Sửu – Tích Lịch Hỏa) – có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc. Số điểm đạt được: 8/12 điểm.   Chọn tuổi xông đất, xông nhà năm 2017 để hợp mệnh với gia chủ Quý Sửu sinh năm 1973 nam mạng, nữ mạng giúp