xem tuổi xông đất cho tân dậu

Chọn tuổi xông đất đầu năm Đinh Dậu 2017 cho chủ nhà tuổi Tân Dậu sinh năm 1981

ea4e1522ad092bd1889b38ad8a57981c   Năm 1986 (Bính Dần – Lộ Trung Hỏa) – có 2 yếu tố hợp, 4 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc. Số điểm đạt được 8/12 điểm.   Chọn tuổi xông đất, xông nhà năm 2017 để hợp mệnh với gia chủ Tân Dậu sinh năm 1981 nam mạng, nữ mạng